Sắp xếp

Dụng cụ

Kéo Nhật Bản (nhỏ) - Stainless Scissors Small

209.000₫

Kéo Nhật Bản (lớn) Stainless Scissors Large

248.000₫

2 Brake Knife

116.000₫

Cây làm mì sợi và tóc đất sét - Mont Blanc Maker/hair maker

440.000₫

Press Bar (Cây lăn đất sét)

88.000₫