Sắp xếp

Vật liệu đúc

Chất tách khuôn Ease Release 200

565.000₫

Resin trong suốt (cứng)

66.000₫

Resin trong suốt (dẻo)

70.000₫

Nhựa resin trong suốt Nhật Bản loại mềm - PADICO UV Resin Soft

418.000₫

Nhựa resin trong suốt dẻo Nhật Bản - PADICO UV Resin Gummy

418.000₫

Nhựa resin trong suốt - Padico UV RESIN HARD

165.000₫