Sắp xếp

Chất làm khuôn

Đạo cụ hóa trang,làm mặt nạ Alja Safe

785.000₫

Sorta Clear 37 Smooth On- Chất tạo khuôn dẻo trong cho nhựa epoxy và thực phẩm

1.338.000₫

Chất tách khuôn Universal mold release

580.000₫

Silicone làm khuôn Mold Star 30 Smooth On

1.140.000₫

Silicone làm khuôn Malaysia

500.000₫

Hạt nhựa tạo hình + làm khuôn Amaco Plastic Molling Pellets 125g

185.000₫

Chất tách khuôn Ease Release 200

565.000₫

Chất chống dính khuôn resin - Mold Oil Liquid Paraffin 20ml

132.000₫

Chất làm khuôn Nhật Bản - Padico Silicone mold maker

83.000₫