Sắp xếp

Dụng cụ

Cây dụng cụ miết đất sét bằng cao su -TH272

45.000₫

Giấy nhám Thái - Size A4

7.000₫

Bộ 5 lưỡi dao thay thế

50.000₫

Dao cắt đất sét (6 lưỡi thay thế)

90.000₫

dụng cụ tạo hình inox - TH 269

45.000₫

Cây dụng cụ miết đất sét bằng cao su - TH 272

45.000₫

Wireform Soft Aluminum Modelling wire- kẽm dầy tạo hình 1.6mm x 2.4m

156.000₫

Wireform Soft Aluminum Modelling Wire - kẽm tạo hình 3.2mm x 1.2mm

234.000₫

Wireform Soft Metal Rods - que tạo hình kim loại

217.000₫