Sắp xếp

Chất làm khuôn

Sculpey Mold Maker 227g- đất sét tạo khuôn Mỹ

185.000₫

Silicone Rebound 25 Smooth On

850.000₫

Chất làm khuôn silicone clear Padico

670.000₫

Đạo cụ hóa trang,làm mặt nạ Alja Safe

682.000₫

Sorta Clear Smooth On

990.000₫

Chất tách khuôn Universal mold release

430.000₫

Mold Star 30 Smooth On

913.000₫

Silicone làm khuôn Malaysia

500.000₫

Hạt nhựa tạo hình + làm khuôn Amaco

445.000₫