Sắp xếp

Chất làm khuôn

Silicone làm khuôn Mold Star 20T Smooth On

1.049.000₫

Mold Star 16 Smooth On

0₫

Sculpey Mold Maker 227g- đất sét tạo khuôn Mỹ

370.000₫ (50%) 185.000₫

Silicone Rebound 25 Smooth On

977.000₫

Chất làm khuôn silicone clear Padico

670.000₫

Đạo cụ hóa trang,làm mặt nạ Alja Safe

682.000₫

Sorta Clear 37 Smooth On- Chất tạo khuôn dẻo trong cho nhựa epoxy và thực phẩm

1.138.000₫

Chất tách khuôn Universal mold release

494.000₫

Mold Star 30 Smooth On

1.049.000₫