Sắp xếp

Chất phủ

Chất phủ bảo vệ siêu bóng - Padico Ultra Varnish Super Gloss

260.000₫

Chất phủ chống thấm nước 100ml- Water Resistant Matte/Gloss

250.000₫

Lớp giữ màu cho resin - Decollage Coat

120.000₫

Phủ bảo vệ búp bê BJD doll finisher clear

240.000₫

Phủ bảo vệ búp bê BJD doll finisher gohun

240.000₫

Lớp phủ bảo vệ đất sét tự khô - Padico varnish matte

70.000₫

Lớp phủ bảo vệ đất sét tự khô (bóng) - varnish gloss

70.000₫

Chất Phủ bảo vệ (bóng) - Sculpey Gloss Glaze

145.000₫

Chất Phủ bảo vệ Sculpey Satin Glaze 30ml

145.000₫