Sắp xếp

Chất phủ

MOD PODGE MATTE 946ML LỚP PHỦ VÀ KEO ĐA NĂNG

752.000₫

FRABIC MOD PODGE LỚP PHỦ VÀ KEO ĐA NĂNG

272.000₫

MOD PODGE SUPER GLOSS CHẤT PHỦ SIÊU BÓNG

407.000₫

Liquid bakeable clay Sculpey clear. Đất sét loãng màu trong suốt Sculpey.

220.000₫

Chất phủ bảo vệ siêu bóng - Padico Ultra Varnish Super Gloss

260.000₫

Màu acrylic varnish with glitter, màu acrylic phủ hiệu ứng kim tuyến

47.000₫

Chất phủ chống thấm nước 100ml- Water Resistant Matte/Gloss

250.000₫

Chất chống lem màu Padico Decollage Coat 20ml

120.000₫

Phủ bảo vệ búp bê BJD doll finisher clear

240.000₫