Sắp xếp

Chất phủ

PHỦ BÓNG RESIN COLOR COAT GLOSS

176.000₫

Phủ bảo vệ (BÓNG) Folkart Clearcoat Extra Thick Glaze

159.000₫

Phủ bảo vệ dạng xịt - Folkart Acrylic Sealer Matte Finish

159.000₫

Phủ bảo vệ tạo độ bóng cao- Folkart Finishes Clearcote Hi-Shine Deep Gloss 325ml

230.000₫

FRABIC MOD PODGE LỚP PHỦ VÀ KEO ĐA NĂNG

195.000₫

MOD PODGE SUPER GLOSS CHẤT PHỦ SIÊU BÓNG

315.000₫

Liquid bakeable clay Sculpey clear. Đất sét loãng màu trong suốt Sculpey.

242.000₫

Chất phủ bảo vệ siêu bóng - Padico Ultra Varnish Super Gloss

286.000₫

Màu acrylic varnish with glitter, màu acrylic phủ hiệu ứng kim tuyến

47.000₫