Phủ bảo vệ dạng xịt - Folkart Acrylic Sealer Matte Finish

159.000₫


Phủ bạo vệ dạng xịt FOLKART ACYLIC SEALER MATTER FINISH giúp bạn có một lớp phủ hoàn hảo cho đất sét tự khô và đất sét nung.


Thông tin sản phẩm

 

 

Đất sét polymer Super Sculpey Medium Blend là loại đất được cải tiến dựa trên nền tảng của đất Super Sculpey Firm

Sản phẩm liên quan

Đế trưng bày mô hình

45.000₫

Khuôn silicone ren - Sculpey Silicone Bakeable Mold – Lace

268.000₫

Bộ cắt đất lục giác - Sculpey Hexagon Cutter

268.000₫