Sắp xếp

Đất sét Polymer

Đất sét Sculpey Original (lẻ) 227g

100.000₫

Liquid bakeable clay Sculpey clear. Đất sét loãng màu trong suốt Sculpey.

220.000₫

Sculpey® III 12 pc. Natural Multipack

320.000₫

Đất sét nung original sculpey màu xám

250.000₫

Đất sét nung Sculpey® III 12 pc. Pastels Multipack

300.000₫

Đất sét polymer Super Sculpey Medium Blend

370.000₫ (30%) 259.000₫

Đất sét polymer tạo hình siêu nhẹ Super Sculpey Ultra Light

295.000₫

Đất sét polymer tạo hình Super Sculpey Original màu da - beige

370.000₫

Đất sét nung Premo 454g - Premo Modeling Clay 454g

470.000₫