Sắp xếp

Đất sét Polymer

Liquid bakeable clay Sculpey clear. Đất sét loãng màu trong suốt Sculpey.

220.000₫

Sculpey® III 12 pc. Natural Multipack

320.000₫

Đất sét nung original sculpey màu xám

250.000₫

Đất sét nung Sculpey® III 12 pc. Pastels Multipack

300.000₫

Đất sét polymer Super Sculpey Medium Blend

370.000₫

Đất sét polymer tạo hình siêu nhẹ Super Sculpey Ultra Light

295.000₫

Đất sét polymer tạo hình Super Sculpey Original màu da

370.000₫

Đất sét nung Premo 454g - Premo Modeling Clay 454g

470.000₫

Bộ đất sét nung Premo 12 màu - PREMO MULTIPACK

320.000₫