Sắp xếp

Đất sét tự khô

Đất sét tự khô handmade loại 2

30.000₫

Đất sét tự khô handmade loại 1

45.000₫

Đất sét Nhật Modena white 250g

330.000₫

Đất sét tự khô Nhật, đất sét nhẹ làm hoa Modena air dry clay soft white 150g

330.000₫

Đất sét nhẹ tự khô Việt Nam

30.000₫

Đất sét tự khô Thái Lan

40.000₫

Đất sét nặn tạo hình Nhật Bản màu trắng Hearty white S 50g

86.000₫

Đất sét nặn tạo hình Nhật Bản Hearty 50g - Dark Green - Xanh lá đậm

86.000₫

Đất sét tự khô nặn tạo hình Nhật Bản Deco đỏ 55g

196.000₫ (30%) 137.000₫