Sắp xếp

Dụng cụ làm resin

Bảng cắt size A5 màu hồng

60.000₫

Phụ kiện móc khóa resin - Round Pendant Blank Setting Frame B

70.000₫

Phụ kiện móc khóa resin - Round Pendant Blank Setting Frame A

70.000₫

Phụ kiện móc khóa resin và đất sét-Antique Gold Key Holder

120.000₫

Phụ kiện móc khóa resin - Crank eye bolt

99.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình kim cương đa diện - Soft Mold Diamond Cut

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình vuông - Soft Mold Square Plate

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình trái tim - Soft Mold Heart

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình thỏ - Soft Mold Rabbit

210.000₫