Sắp xếp

Dụng cụ tạo hình - điêu khắc

Bảng cắt size A5 màu hồng

60.000₫

CÂY DỤNG CỤ MIẾT ĐẤT SÉT BẰNG INOX -TH 271

45.000₫

Cây dụng cụ miết đất sét bằng cao su -TH272

45.000₫

Giấy nhám Thái

7.000₫

Bộ 5 lưỡi dao thay thế

50.000₫

Dao cắt đất sét (6 lưỡi thay thế)

90.000₫

Cây dụng cụ điêu khắc inox - TH 269

45.000₫

Cây dụng cụ miết đất sét bằng cao su - TH 272

45.000₫

Wireform Soft Aluminum Modelling wire- kẽm dầy tạo hình 1.6mm x 2.4m

156.000₫