Sắp xếp

Hoa đất sét

FRABIC MOD PODGE LỚP PHỦ VÀ KEO ĐA NĂNG

195.000₫

MOD PODGE SUPER GLOSS CHẤT PHỦ SIÊU BÓNG

315.000₫

ORIGINIAL TACKY GLUE KEO DÁN ĐẤT SÉT, DÁN VẢI

93.000₫

CLEAR GEL TACKY GLUE KEO DÁN ĐẤT SÉT TRONG SUỐT

136.000₫

Liquid bakeable clay Sculpey clear. Đất sét loãng màu trong suốt Sculpey.

220.000₫

Đầu lăn trang trí đất sét Sculpey Texture Wheels

330.000₫

Set dao cắt Sculpey Super Slicer có tay cầm

250.000₫

Nhíp Vetus đầu nhọn, cong

45.000₫

Màu acrylic varnish with glitter, màu acrylic phủ hiệu ứng kim tuyến

47.000₫