Sắp xếp

Khuôn Resin

Khuôn resin hình tròn dẹt - Padico soft Mold Round Plate

210.000₫

Khuôn resin hình cầu - Padico Silicone Mold Sphere

410.000₫

Khuôn resin làm Trang sức Kim cương - Padico Diamond Cut Soft Mold

210.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình vuông - Soft Mold Square Plate

210.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình trái tim - Padico Soft Mold Heart

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình thỏ - Soft Mold Rabbit

210.000₫

Khuôn resin làm Trang sức Hình Gấu - Padico Bear Soft Mold

210.000₫

Khuôn nhẫn resin (size to) - Soft Mold Ring (Big size)

210.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình khối vuông - Padico Solf Mold Cube

260.000₫