Sắp xếp

Màu Pha Resin

SET 12 MÀU PHA RESIN BASIC JEWEL COLOR FOR RESIN

1.048.000₫

MÀU PHA RESIN BASIC JEWEL COLOR FOR RESIN 2ML

97.000₫

MÀU PHA RESIN JACQUARD ALCOHOL INK PINATA 118ml

374.000₫

MÀU PHA RESIN ALCOHOL INK PINATA 15 ml

84.000₫

MÀU VẼ VẢI, PHA RESIN DECOLA SILK

319.000₫

Màu pha resin hiệu ứng ngọc trai 5ml - Padico Jewel color Pearl series

160.000₫

Màu pha resin Nhật Vivid (chai 100 ML)

117.000₫

MÀU PHA NHỰA RESIN URETHANE VÀ SILICONE FLOURESCENT PIGMENTS IGNITE (SMOOTH ON)

120.000₫

MÀU PHA NHỰA RESIN URETHANE UVO-UV RESISTANT PIGMENTS (SMOOTH ON)

135.000₫