Sắp xếp

Sản phẩm trang trí

Màu : Nâu

Công dụng: ứng dụng làm hoa, tượng chibi, minifood

Khối lượng: 50g

Xuất xứ: Nhật Bản

95.000₫

Màu : Magenta

Công dụng: ứng dụng làm hoa, tượng chibi, minifood

Khối lượng: 50g

Xuất xứ: Nhật Bản

95.000₫

Màu : vàng

Công dụng: ứng dụng làm hoa, tượng chibi, minifood

Khối lượng: 50g

Xuất xứ: Nhật Bản

95.000₫

- Màu : trắng

- Công dụng: Dùng nặn hoa, chibi, trang sức, thức ăn mini, trang trí

- Khối lượng: 200g

- Xuất xứ: Nhật bản

 

218.000₫