Sắp xếp

Vật liệu khuôn

Silicone smoothon mold max 30 (1kg)

1.249.000₫

Silicone Smoothon Mold Max™ 14NV

1.249.000₫

Silicone làm khuôn Mold Star 20T Smooth On

1.899.000₫

Mold Star 16 Smooth On

1.899.000₫

Sculpey Mold Maker 227g- đất sét tạo khuôn Mỹ

407.000₫

Silicone Rebound 25 Smooth On

1.216.000₫

Chất làm khuôn silicone clear Padico

737.000₫

Sorta Clear 37 Smooth On- Chất tạo khuôn dẻo trong cho nhựa epoxy và thực phẩm

1.338.000₫

Chất chống lem màu Padico Decollage Coat 20ml

132.000₫