Sắp xếp

Vật liệu khuôn

Silicone smoothon mold max 30 (1kg)

1.249.000₫

Silicone Smoothon Mold Max™ 14NV

1.249.000₫

Silicone làm khuôn Mold Star 20T Smooth On

1.899.000₫

Mold Star 16 Smooth On

1.899.000₫

Silicone Rebound 25 Smooth On

1.216.000₫

Sorta Clear 37 Smooth On- Chất tạo khuôn dẻo trong cho nhựa epoxy và thực phẩm

1.338.000₫

Chất chống lem màu Padico Decollage Coat 20ml

132.000₫

Chất tách khuôn Universal mold release

580.000₫

Resin trong suốt (cứng)

66.000₫