Sắp xếp

Vật liệu khuôn

Mold Star 16 Smooth On

0₫

Sculpey Mold Maker 227g- đất sét tạo khuôn Mỹ

370.000₫ (50%) 185.000₫

Silicone Rebound 25 Smooth On

850.000₫

Chất làm khuôn silicone clear Padico

670.000₫

Sorta Clear 37 Smooth On- Chất tạo khuôn dẻo trong cho nhựa epoxy và thực phẩm

1.138.000₫

Chất chống lem màu Padico Decollage Coat 20ml

120.000₫

Chất tách khuôn Universal mold release

0₫

Hạt nhựa tạo hình + làm khuôn Amaco Plastic Molling Pellets 125g

185.000₫

Chất tách khuôn Ease Release 200

480.000₫