Sắp xếp

Vật liệu khuôn

Mold Star 16 Smooth On

1.044.000₫

Sculpey Mold Maker 227g- đất sét tạo khuôn Mỹ

440.000₫ (41%) 259.000₫

Silicone Rebound 25 Smooth On

850.000₫

Chất làm khuôn silicone clear Padico

670.000₫

Sorta Clear 37 Smooth On- Chất tạo khuôn dẻo trong cho nhựa epoxy và thực phẩm

1.138.000₫

Chất chống lem màu Padico Decollage Coat 20ml

120.000₫

Chất tách khuôn Universal mold release

494.000₫

Hạt nhựa tạo hình + làm khuôn Amaco Plastic Molling Pellets 125g

445.000₫

Chất tách khuôn Ease Release 200

480.000₫