Sắp xếp

Khuôn dành cho đất sét

Khuôn Resin trái cây - Padico Soft Mold Fruit

187.000₫

Khuôn dẻo Soft Mold Plate & Frame

187.000₫

Khuôn resin làm trang sức - Padico Soft Mold Tag & Cube

187.000₫

Khuôn cắt đất sét Sculpey Tear Drop Metal Cutters

165.000₫

Khuôn cắt đất sét Sculpey Diamond Metal Cutters

165.000₫

Khuôn cắt đất sét hình tròn - Sculpey Circle Metal Cutters

196.000₫

Khuôn cắt đất sét Sculpey Oval Metal Cutters

165.000₫

Khuôn chữ Sculpey Flexible Push Mold

218.000₫

Khuôn mặt búp bê Sculpey flexible push mold Art Doll Faces

218.000₫