Sắp xếp

Khuôn dành cho đất sét

Khuôn đất sét gia đình -Sculpey flexible push mold Family Time

218.000₫

Khuôn trang sức Sculpey bakeable Silicone Mold Cabochon

286.000₫

Khuôn trang sức Sculpey bakeable Silicone Mold Bezel Shapes

286.000₫

Bộ khuôn cắt đất sét 12 cái - Mini Metal cutter 12 pcs

275.000₫

Khuôn búp bê Sculpey Flexible Push Mold Woman

218.000₫

Khuôn tạo hình đất sét hình Bánh Macaron -Clay Mold Macaron

110.000₫

Khuôn Resin hình bánh ngọt - Soft Clay Mold Dessert (PP)

187.000₫

Khuôn tạo hình đất sét hình trái cây nhiệt đới Padico Clay Mold Fruit (PE)

110.000₫

Khuôn tạo hình đất sét hình bánh và kem cây - Clay Mold Kids (PE)

110.000₫