Sắp xếp

Đất sét

Bộ đất sét nung Sculpey Pluffy Multipack - Pastel 170g

290.000₫

Bộ đất sét nung Sculpey Pluffy Multipack - Tropical 170g

290.000₫

Bộ đất sét nung Pluffy Multipack - Primary 170g

290.000₫

Đất tự khô - Sculpey air dry clay 1kg

190.000₫

Đất sét Sculpey Original (lẻ) 227g

100.000₫

Liquid bakeable clay Sculpey clear. Đất sét loãng màu trong suốt Sculpey.

220.000₫

Bộ đất sét tự khô Nhật Bản Modena - Modena Japan air drying polymer clay set

460.000₫

Set đất sét tự khô Nhật Bản Hearty - Hearty air dry clay set

500.000₫

Sculpey Mold Maker 227g- đất sét tạo khuôn Mỹ

370.000₫ (50%) 185.000₫