Sắp xếp

Đất sét

290.000₫

Tương tự như dòng đất nung của Mỹ, Original Sculpey được sử dụng cho trẻ em, trong gia đình và giảng dạy qua nhiều thế hệ.

100.000₫