Sắp xếp

Khuôn dành cho đất sét

Khuôn đất sét silicone minifood bánh càng cua - Mã số: B02

40.000₫

Khuôn đất sét silicone minimature trái tim - Mã số: B01

40.000₫

Khuôn resin làm Trang sức Kim cương - Padico Diamond Cut Soft Mold

210.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình vuông - Soft Mold Square Plate

210.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình trái tim - Padico Soft Mold Heart

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình thỏ - Soft Mold Rabbit

210.000₫

Khuôn resin làm Trang sức Hình Gấu - Padico Bear Soft Mold

210.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình khối vuông - Padico Solf Mold Cube

260.000₫

Khuôn resin làm Trang sức - kim tự tháp - Padico Triangle Soft Mold

320.000₫