Sắp xếp

Khuôn dành cho đất sét

Khuôn đất sét silicone minifood bánh càng cua - Mã số: B02

40.000₫

Khuôn đất sét silicone minimature trái tim - Mã số: B01

40.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình kim cương đa diện - Soft Mold Diamond Cut

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình vuông - Soft Mold Square Plate

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình trái tim - Soft Mold Heart

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình thỏ - Soft Mold Rabbit

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình gấu - Soft Mold Bear

210.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình khối vuông - Solf Mold Cube

260.000₫

Khuôn đổ nhựa resin hình kim tự tháp soft mold triangle

320.000₫