Sắp xếp

Đất sét

Đất sét Nhật tự khô làm BJD New Fando - Air dry clay New Fando

290.000₫

Đất sét gốm Cao Lanh 2kg

45.000₫

Đất sét tự khô handmade loại 2

30.000₫

Đất sét tự khô handmade loại 1

45.000₫

Đất sét polymer Super Sculpey Medium Blend

370.000₫

Đất sét polymer tạo hình siêu nhẹ Super Sculpey Ultra Light

295.000₫

Đất sét polymer tạo hình Super Sculpey Original màu da - beige

370.000₫

Đất sét Nhật Modena white 250g

330.000₫

Đất sét tự khô Nhật, đất sét nhẹ làm hoa Modena air dry clay soft white 150g

330.000₫