Sắp xếp

Đất sét

Đất sét polymer tạo hình Super Sculpey Original màu da - beige

370.000₫

Đất sét Nhật Modena white 250g

363.000₫

Đất sét tự khô Nhật, đất sét nhẹ làm hoa Modena air dry clay soft white 150g

363.000₫

Đất sét sáp tạo hình Venus

734.000₫

Đất sét nhẹ tự khô Việt Nam

30.000₫

Đất sét tự khô Thái Lan

40.000₫

Đất sét nung Premo 454g - Premo Modeling Clay 454g

470.000₫

Bộ đất sét nung Premo 12 màu - PREMO MULTIPACK

320.000₫

Bộ đất sét nung Souffle 12 màu - Souffle Multipack

320.000₫