Sắp xếp

Đất sét

Đất sét loãng 59ml màu ngọc trai, liquid bakeable clay (pearl)

215.000₫

Đất sét loãng 59ml màu bạc, liquid bakeable clay (silver)

215.000₫

Đất sét loãng 59ml màu gold,liquid bakeable clay (gold)

215.000₫

Đất sét loãng 59ml màu trong suốt,translucent liquid bakeable clay

215.000₫

Đất sét nặn tạo hình Nhật Bản Hearty 50g - Dark Green - Xanh lá đậm

95.000₫

Đất sét tự khô nặn tạo hình Nhật Bản Deco đỏ 55g

216.000₫ (29%) 152.000₫

Đất sét tư khô Nhật Bản Deco trắng 137g

298.000₫

Đất sét nung nặn tạo hình original sculpey trắng

292.000₫

Đất nung original sculpey màu đất terracota

292.000₫