Sắp xếp

Đất sét

Đất sét loãng 59ml màu trong suốt,translucent liquid bakeable clay

215.000₫

Đất sét nặn tạo hình Nhật Bản Hearty 50g - Dark Green - Xanh lá đậm

86.000₫

Đất sét tự khô nặn tạo hình Nhật Bản Deco đỏ 55g

196.000₫ (30%) 137.000₫

Đất sét tư khô Nhật Bản Deco trắng 137g

268.000₫

Đất sét nung nặn tạo hình original sculpey trắng

250.000₫

Đất nung original sculpey màu đất terracota

250.000₫

Living Doll

440.000₫

Đất sét nặn tự khô Nhật Bản Karunobi

120.000₫

Đất sét nặn búp bê Ladoll 500g

140.000₫